Cenník služieb

Otváracie hodiny

         Areál

    Letná sezóna začína

1.4.2019 a končí 21.10.2019

pondelok až piatok od 7:00 do 22:00

od 7:00 do 11:00… 5€

od 11:00 do 14:00… 4€

od 14:00 do 16:00… 5€

od 16:00 do 22:00… 7€

+ osvetlenie 2€

sobota a nedeľa

od 7:00 do 22:00… 5€

+ osvetlenie 2€

Kontakt rezervácie:

tel. +421 2 63832104

mob.: +421 902 656 189

r.sabata@slaviapravnik.sk

 

       Hala Klasik

od 1.10. 2018 do 30.4.2019

pondelok až piatok od 7:00 do 22:00

JEDNORÁZOVÁ REZERVÁCIA

od 7:00 do 14:00 ..          11€

od 14:00 do 17:00 ..        15€

od 17:00 do 20:00 …      20€

od 20:00 do 22:00 …      15€

CELOSEZÓNNA REZERVÁCIA

od 7:00 do 14:00 ..          10€

od 14:00 do 17:00 ..        13€

od 17:00 do 20:00 …      18€

od 20:00 do 22:00 …      13€

sobota a nedeľa

od 7:00 do 22:00 …           12€

Celosezónne ………….         10€

Od 1. mája 2019 do 30. septembra 2019

od 6:00 do 22:00… 11€

 

Vnútorné kurty

vnutri

Vonkajšie kurty

kurty